Francúzsky hovoriace krajiny pre mládež

Francúzština je románsky jazyk, ktorým sa hovorí najmä vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Kanade a v niekoľkých krajinách v Afrike. Prvopočiatky vývoja francúzštiny ako románskeho jazyka sú spájané s postupným prenikaním rímskeho cisára Júlia Caesara do Galie v rokoch 58 pred Kr. až 52 pred Kr. 

Francúzsko