História GoStudy

Vážení obchodní partneri, vážení zákazníci, milí priatelia,

jazykové pobyty v zahraničí pre našich klientov sme organizovali pod značkou Orbis Pictus a pod mojim vedením už od roku 1998, pričom za celú tú dobu sme si získali množstvo spokojných klientov. Mnohí z vás, našich klientov, sa na jazykový pobyt chceli vopred pripraviť, resp. po skončení svojho jazykového pobytu chceli pokračovať v jazykovom vzdelávaní. Preto sme v roku 2002 založili jazykovú školu a následne začali poskytovať aj ďalšie činnosti, akými sú overovanie jazykových znalostí, certifikácia jazykových úrovní, preklady a tlmočenie.

Sme veľmi radi, že vám môžeme oznámiť, že sme sa rozhodli posilniť naše pôsobenie na slovenskom trhu jazykových pobytov v zahraničí prostredníctvom samostatnej spoločnosti s ľahko zapamätateľnou značkou GoStudy.

V praxi to znamená, že GoStudy prebrala od firmy Orbis Pictus všetky aktivity súvisiace s jazykovými pobytmi v zahraničí. Naše rozhodnutie bolo motivované snahou poskytnúť vám v oblasti jazykových pobytov v zahraničí ešte kvalitnejšie služby ako doteraz. Zároveň našou  snahou je zjednodušiť pre vás celý objednávací a nákupný proces. Od 30.03.2015 teda všetky služby spojené s vašim pobytom v zahraničí (výber jazykového kurzu, ubytovanie, dopravu, poistenie, víza) zabezpečuje GoStudy.

Odčlenením jazykových pobytov v zahraničí od jazykovej školy chceme dosiahnuť to, aby sa každá naša spoločnosť mohla naplno a kvalitne venovať svojej jednej hlavnej činnosti, a zároveň aby nami poskytované informácie a služby boli profesionálne. Obe naše firmy, GoStudy ako aj Orbis Pictus, budú naďalej spolupracovať s cieľom poskytovať svojim klientom komplexné a moderné služby na trhu jazykového vzdelávania. Vzhľadom na moje dlhoročné skúsenosti budem garantom poskytovania profesionálnych služieb pod novou značkou GoStudy.

Verím, že nám aj v budúcnosti zachováte svoju priazeň. Zároveň vás chcem ubezpečiť o tom, že tak v GoStudy, ako aj v Orbis Pictus urobíme všetko preto, aby sme vám aj naďalej  pomáhali modernými a efektívnymi metódami pri zlepšovaní vašich znalostí cudzích jazykov.

 

Tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

 

Ing. René Mravík                                                   

riaditeľ GoStudy