Vzdelávací systém v Írsku

V Írsku existujú tri rôzne úrovne vzdelávania: základné, stredné a vyššie školstvo. Väčšina študentov študuje a ukončí stredoškolské vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie sa zvyčajne absolvuje v miestnej komunitnej škole, všeobecnovzdelávacej škole, odbornej škole alebo škole spravovanej dobročinnými organizáciami alebo cirkvami, ktoré do určitej miery kontroluje a podporuje štát (voluntary school) . Typická stredná škola sa skladá z troch ročníkov (prvého až tretieho), zvyčajne nepovinného prechodného ročníka (16 a viac rokov), piateho (16/17 roční študenti) a šiesteho ročníka (študenti nad 17 rokov).