Vzdelávací systém v Austrálii

Súkromné aj štátne školy v Austrálii sú akreditované vládami jednotlivých štátov. Na nižšom stupni strednej školy (12 až 15 roční študenti) študenti študujú angličtinu, matematiku, prírodovedné a spoločenskovedné predmety, ale môžu si vybrať aj z voliteľných predmetov (šport, hudba, umenie, cudzie jazyky, práca s počítačom, vedenie domácnosti a pod.) Na vyššom stupni strednej školy (15 až 17- roční študenti) si študenti vyberajú špecializáciu na humanitné alebo prírodovedné predmety (vyberajú si z tychto predmetov: angličtina, anglická literatúra, hudba, geografia, história, ekonomika, biológia, fyzika, chémia, algebra, trigonometria, geometria, matematický počet, počítače, účtovníctvo, výtvarná výchova, biológia človeka a veľa rôznych cudzích jazykov. K dispozícii sú hodiny angličtiny ako druhého jazyka (ESL).