Vzdelávací systém v USA

Osnovy na stredných školách nie sú jednotné a študenti si môžu vybrať z rôznych predmetov: angličtina (gramatika, písanie, literatúra, divadlo atď.), telesná výchova (včítane medicíny a kurzov hygieny), prírodné vedy a matematika, spoločenské vedy vrátane histórie Spojených štátov a zloženia vlády USA, obchod, psychológia, filozofia, priemyselný dizajn, ekonómia, atď. Vyučovanie začína v auguste a končí v júni. Štúdium je možné ukončiť diplomom.